Geluksblog [3/4] – Organisaties met gelukkige medewerkers en klanten, leven langer!

Gelukkig langer leven

Wist je dat mensen met een optimistische levenshouding, die zich bovendien nuttig voelen, gezonder zijn en langer leven? Dat blijkt uit allerlei onderzoek.

Waarom dat zo is weten wetenschappers nog niet. Waarschijnlijk hebben mensen die ontevreden zijn met hun leven meer stress, met alle kwalijke fysieke gevolgen van dien. Daarbij komt dat ongelukkige mensen minder intieme relaties en (h)écht contact hebben. Als je gelukkiger bent heb je meer aantrekkingskracht.

Overigens bepaalt geluk wel hoe gezond je bent, maar andersom geldt dat niet of nauwelijks. Het gaat bij geluk om de balans tussen positieve en negatieve ervaringen. Vaak heeft dat te maken met het bijstellen van je doelen, zodat ze realistisch en bereikbaar zijn.

Volgens Professor dr. Ruut Veenhoven, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kan je werken aan je geluk. Hij noemt dit “werken aan je levenslust”. Dat doe je door kansen te benutten, je best te doen en te genieten van het goede om je heen. Zingeving door het doen van vrijwilligerswerk, het maken van kunst, genieten van de natuur en spiritualiteit en/of religie geeft daarbij meer kans op geluk.

 Drie vormen van een ‘gelukkig leven’

Wat daarbij helpt is het weten van je kwaliteiten. Start vanuit je kracht, zeggen ze in de positieve psychologie! In deze leer spreekt men van verschillende drie vormen van een ‘gelukkig leven’:

  1. Pleasant life – Het beleven en najagen van kortstondig geluk. Bijvoorbeeld een avondje uit en daarbij plezier beleven.
  2. Engaged life – Het beleven van geluk in een flow situatie met een hoge mate van betrokkenheid en een gevoel dat de tijd voorbijvliegt. Met passie genieten van activiteiten waar je helemaal in op gaat.
  3. Meaningful life – Geluk ervaren door deel uit te maken van iets dat groter is dan jezelf. Je leven in dienst stellen van een hoger doel/ purpose.

Pas als je de deze drie vormen in je leven integreert, kun je echt spreken van geluk.

Bruto Nationaal Geluk

Wisten jullie trouwens dat er ook zoiets als Bruto Nationaal Geluk bestaat? Voor het overwegend arme Bhutan is het criterium geluk, zoals vastgelegd in Artikel 9 van de grondwet, het vertrekpunt voor evenwichtige economische groei met minder negatieve neveneffecten voor het milieu en de eigen cultuur. Zou het feit dat mensen in dit land zo gelukkig zijn, te maken hebben met lagere verwachtingen en een hoger doel (purpose)?

Overigens interessant dat in de USA Onafhankelijkheidsverklaring van 1776, het volgende staat: ‘life, liberty and the pursuit of happiness’. Waarbij de happiness volgens mij steeds minder aandacht krijgt.

Just smile!

Uit onderzoek blijkt dat spiertjes van je gezicht invloed hebben op je humeur. Als je boos kijkt, krijg je vanzelf een slecht humeur. Als je glimlacht, vrolijk je vanbinnen op. Oftewel lach, want het is prettige feedback voor jezelf. Dit fenomeen wordt ook facial feedback hypothesis genoemd. Door te doen alsof je iets hebt om over te glimlachen (je doet het, fysiologische gebeurtenis), creëer je het gevoel van plezier, gezellig, leuk. Je emotionele stemming verandert en straks, alsof het magie is, gaan andere mensen ook lachen.

Een vergelijkbaar fenomeen zien we in de innerlijke mens. Eenieder heeft met de geboorte ‘élan vital’, ofwel levenslust meegekregen. Deze levenslust raakt door vele factoren vaak ondergesneeuwd. We gaan boos kijken, met als gevolg, je maakt je eigen leven moeilijker. Hetzelfde geldt voor een kritische houding en commentaar hebben op alles en iedereen. Je probeert zo vaak je eigen ego te versterken, maar uiteindelijk maak je daarmee jezelf niet gelukkiger. Jezelf te veel overgeven aan de angstsignalen vanuit je amygdala (de kern in onze hersenen die informatie schift) draagt alleen bij aan te veel behoedzaamheid en niet aan je levenslust en optimisme. Het is de kunst om de je weerstand, je tegenwerpingen, je twijfel, je kritiek, je achterdocht, je angst zo veel mogelijk op te geven voor je eigen geluk.

Breng hoofd, hart en handen op één lijn, door met die die dingen bezig te zijn, die het denken, het doen, het gevoel en je hart mobiliseren. Zo ontstaat eenheid met je omgeving en hef je de scheiding tussen jezelf en de rest van de wereld op. Met als resultaat geluk!

Organisaties met gelukkige medewerkers en klanten, leven langer!

Onderzoek naar passie en ‘wat maakt mij nu gelukkig’ wordt vaak ervaren als zaken die in het ‘privéleven’ thuishoren. Gelukkig zijn doe je thuis op het werk gaat het om prestaties behalen waar je al dan niet goed voor betaald wordt.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds weer dat bevlogen en betrokken werknemers creatiever, productiever zijn, minder ziek zijn en gemotiveerder zijn om het werk te doen. Ook heeft het een positieve uitwerken op de ondernemersgeest en omgang met klanten. Wat mensen willen is dat zij zich kunnen aansluiten bij een hoger doel: de missie van de organisatie.

En daar waar het gezellig is en men geluk ervaart, willen ook klanten naartoe. Want, zoals verkopers weten, ‘happy brain buys’.

Organisaties zijn een collectief van medewerkers en klanten/cliënten. Daarmee dus ook een optelsom van hun ervaren geluk. Dit wetende durf ik te stellen, dat zij dan ook langer zullen bestaan. Overigens iets wat je bij familiebedrijven vaak heel duidelijk ziet.

Geschreven door Jelle Ganzeveld

 

2016-11-09T15:02:33+00:00