Disclaimer2018-12-07T02:14:26+00:00

Disclaimer

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van MarketSpring (Expeditie Klantgeluk) van toepassing.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MarketSpring (Expeditie Klantgeluk) is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan MarketSpring niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. MarketSpring (Expeditie Klantgeluk) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden

De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. MarketSpring (Expeditie Klantgeluk) is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.